Szociometriai mutatók számítása

Szociometriai mutatók számítása

Táblázatok

 • A Kölcsönösségi táblázat azt mutatja meg, hogy ki kit választott a csoportban és hányszorosan.
 • A Kölcsönös kapcsolatok táblázata az egymást választó gyerekek kölcsönös kapcsolatait mutatja.
 • A Gyakorisági táblázat alatt azt láthatod, hogy melyik gyerek hány választást kapott az egyes kérdésekben
 • Az Ósszesítő táblázat megmutatja, hogy egy adott gyereknek hány kimenő és hány bejövő választása és hány kölcsönös kapcsolata van valamint hogy hány választást kapott az egyes funkciókategóriákban.
 • A Grafikon a funkcióválasztásokat mutatja be vizuálisan. Ha kevesebb mint három funkciókategóriára vagy kíváncsi, akkor kattints rá arra a mutatóra, amit nem szeretnél látni, és a program kiveszi a grafikonból a nem kívánt mutatót. Ezt kettővel is meg lehet csinálni, ha csak egy kategória eredményeit szeretnéd egyszerre látni

Szociogram

A program elkészíti a szociogram vázát is. A vonalak vastagsága jelöli a kapcsolatok erősségét, a piros pontok lányokat, a kékek fiúkat jelölnek. A pontok az egérrel húzogathatóak a kívánt helyre, ha újra szeretnéd kezdeni, kattints az újrarajzolás gombra, ha el szeretnéd menteni a munkádat, kattints a rögzítés gombra (így amikor később visszatérsz a program nem rendezi vissza a pontokat az eredeti köralakba, hanem elmenti a rendezésedet), ha pedig le szeretnéd tölteni a munkádat, akkor kattints a letöltés gombra. 

Számított mutatók

 • Kölcsönösségi index
  Kapcsolattal rendelkező résztvevő száma / Összes résztvevő
  A kitöltők ennyi százalékának van kölcsönös kapcsolata
 • Sűrűségi index
  Kölcsönös kapcsolatok száma / résztvevők száma
  A kölcsönös kapcsolatok és a kitöltők számának hányadosa – azt mutatja meg, hogy hány kapcsolat jut egy kitöltőre átlagosan
 • Kohéziós index
  Kölcsönös kapcsolatok száma / ( részvevők száma * ( résztvevők száma - 1 ) ) / 2
  Azt mutatja meg, hogy a lehetséges kapcsolatok hány százaléka valósult meg a társas közegben
 • Viszonzott kapcsolatok mutatója
  Viszonzott kapcsolatok száma / Deklarált kapcsolatok száma
  Azt mutatja meg, hogy a kitöltők választásainak hány százaléka volt kölcsönös
 • Csoportlégkör mutató
  a szimpátiaválasztások szóródása : a funkcióválasztások szóródása
 • Jelentőségindex
  Másod és elsőrendűen jelentős részvetők száma / résztvevők száma
 • Szerepindex
  Szereppel rendelkező részvevők száma / résztvevők száma (funkció, népszerűség és képesség külön is szerepel)

Átlagövezetek

A kohéziós, a szerep és jelentőség mutatók értelmezéséhez és az osztály átlaghoz képesti elhelyezéséhez az alábbi, Gebauer Ferenc (2008) kutatásából származó táblázatot érdemes használni. A mutatók további értelmezéséhez Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózatai című munkáját érdemes elolvasni.

Szociometria sztenderdek